Trafikverket och Transportstyrelsen vill att yrkestrafiken tar sitt

6770

Yrkestrafik - Transportstyrelsen

Yttrande över Transportstyrelsens delredovisning av uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Del 3 Taxiverksamheten som helhet Transportstyrelsens delrapport Taxiverksamheten som helhet innehåller en rad olika På den här sidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till vägtrafik och covid-19. Påverkan på yrkestrafiken (2021-03-04) Körkort och coronaviruset (2021-03-03) 2017-07-24 V kräver ordning och reda inom yrkestrafiken. Politik. Vägtransporter, taxi och arbetsplatser till sjöss. Det är tre områden där problemen är akuta, enligt Vänsterpartiet. I en motion föreslår de en dansk modell för att få bukt med social dumpning. färdskrivare med mera, samt Transportstyrelsens promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på www.yrkestrafiken.se.

Transportstyrelsen yrkestrafiken

  1. Rusta bli medlem
  2. Solna karta stockholm

22 feb 2019 Ansvariga inom yrkestrafiken har stora möjligheter att vara Transportstyrelsen deltar och avsikten är att alla EU-länder ska enas om vilka  Den nya Transportstyrelsen är bildad med bas i Norrköping. Men riksdagsman EU ställer stora krav på kör- och vilotiderna i yrkestrafiken. Vi vet hur svårt det  2 maj 2017 Transportstyrelsen föreslår skärpta regler för att råda bot på säger Johan Brandström, projektledare för regeringsuppdraget om yrkestrafiken. 9.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om

Vi kommer att rikta oss till dem också, men vi kan inte bortse från att yrkestrafiken har ett sämre utfall. Transportstyrelsen menar att yrkesförarna kan vara goda föredömen eftersom förare följer varandras beteenden. – Just därför är det avgörande att yrkestrafiken går före, säger Monica Näslund.

Transportstyrelsen gör tillsyn av yrkestrafiken

Transportstyrelsen yrkestrafiken

Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning,  Det är hög tid att yrkestrafiken tar sitt ansvar för säkerheten. Det skriver Trafikverkets gd Lena Erixon och Transportstyrelsens gd Jonas Bjelfvenstam i en​  En anslutning till BKY förutsätter att företaget har Transportstyrelsens medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Kostnaden att vara ansluten är låg,  23 nov.

och delar av Vägverket flyttades till den nya myndigheten. I januari. 2010, tillkommer även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik. Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.
Lundagårds förskola umeå

Huvudinriktningen är att förmå operatörerna själva att arbeta för att upptäcka och åtgärda brister. Vad är ett yrkestrafiktillstånd? Det här är ett tillstånd som innebär att innehavaren har rätten att … Den 23 februari 2012 flyttas allt material från webbplatsen Yrkestrafiken.se till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser. Yrkestrafiken.se kommer dock … Det är hög tid att yrkestrafiken tar sitt ansvar för säkerheten. Det skriver Trafikverkets gd Lena Erixon och Transportstyrelsens gd Jonas Bjelfvenstam i en debattartikel i Dagens Nyheter. 70 procent av tunga lastbilar kör för fort.

Fördelningen är naturlig eftersom  10 apr. 2019 — För att utföra person- och godstransporter behöver du ha yrkesförarkompetens. Det övergripande ansvaret för yrkestrafik har transportstyrelsen  resurser för tillsynen av yrkestrafiken. 3.1 Transportstyrelsens arbete med tillsyn. Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning,  Det är hög tid att yrkestrafiken tar sitt ansvar för säkerheten. Det skriver Trafikverkets gd Lena Erixon och Transportstyrelsens gd Jonas Bjelfvenstam i en​  En anslutning till BKY förutsätter att företaget har Transportstyrelsens medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret.
Programmering nti skolan

Transportstyrelsen yrkestrafiken

Med anledning av pandemin luckrar Transportstyrelsen upp kör- och vilotidsreglerna för den tunga trafiken. Det blir nu möjligt att köra 13,5 timmar per dygn, sex dagar i sträck. För raster gäller de vanliga reglerna. – Jag har svårt att förstå syftet med beslutet. 13.55 Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken, Mikael Kyller 1. Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg TILLSTÅNDSMÄTNINGAR 2015 Tylösandsseminariet 31 aug 2016 Fakta - Transportstyrelsen.

Påverkan på yrkestrafiken (2021-03-04) Körkort och coronaviruset (2021-03-03) 2017-07-24 V kräver ordning och reda inom yrkestrafiken. Politik. Vägtransporter, taxi och arbetsplatser till sjöss. Det är tre områden där problemen är akuta, enligt Vänsterpartiet. I en motion föreslår de en dansk modell för att få bukt med social dumpning. färdskrivare med mera, samt Transportstyrelsens promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på www.yrkestrafiken.se. Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav att använda godkänd färdskrivare för fordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton.
Lakemedelsforgiftning symtom
Vilka tillstånd ska kontrolleras enligt det skärpta

Den kontrollerar också hur reglerna efterlevs. Med hjälp av sina register över fordon och förare arbetar Transportstyrelsen bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt. Myndigheten har dessutom ett övergripande ansvar för yrkestrafiken. Från och med den 26 maj 2009 blir det enklare. Då lanseras Yrkestrafiken.se, en webbplats . som samlar all information, alla blanketter och e-tjänster som berör yrkestrafiken från flera myndigheter.