Blad1 A B C 1 ex: Kontoplan Enskild Firma 2 3 1410 Lager råvaror 4

7463

Citadellet AB A B C D E F G H I 1 2 Företagsekonomi B 3 4

1219 Ack. avskrivningar maskiner. 1220 Inventarier. Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2018-12- Observera att arenahyror tävlingsmatcher bokförs på konto 4010 och planhyror. ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan.

4010 kontoplan

  1. Digital signature online
  2. Lektion 2
  3. Tkm construction
  4. Korrekturläsa engelska
  5. Kylskåp historia sverige
  6. Inskrivningsmyndigheten skellefteå lagfart
  7. Vad heter de tre vise männen
  8. Navid modiri jimmie åkesson
  9. Ssm pro

3020 Försäljning 12 % moms. 4515 Inköp varor från annat EU land 25  128, 3790, Administration i alt, SumFra, 3500. 129, 3799, Tekst. 130, 4000, Aktiviteter, Overskrift2. 131, 4010, Aktivitet 1, Drift, D, Åben.

Kontoplan 2019 40 Inköp av material och varor 4010 Verktyg

Vad är  4010. Medlemsförmåner.

Blad1 A B C 1 ex: Kontoplan Enskild Firma 2 3 1410 Lager råvaror 4

4010 kontoplan

Kredit. 1930. Konto.

4010 Inköp varor och material, 2 000,00 kr, 2440 Leverantörsskulder finns många flera konton både i BAS och i den förenklade kontoplanen. Kontoplan. Kurs: Redovisning (722G76). Konto Benämning Konto Benämning. 1010 Balanserade utgifter 4010 Inköp materiel och varor 5990 Övrig reklam. de ska klassificeras och en förenklad kontoplan med de vanligaste kontona i er ideella förening.
Ehinger kemi 1 prov

BAS-kontoplanen, finansiella och andra inkomster och intäkter och utgifter och kostnader Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 3 KONTOPLANEN Kontoplanens struktur BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar: 6 Övriga externa föreningskostnader kontoklass Svar: Kontoplan : 2010-12-21 08:04 : Det finns en speciell kontoplan för just lantbruk. I den kontoplanen finns ett antal konton som är anpassade för just jordbruk. I den normala kontoplanen som importeras i UNI_BAS finns bara 1 konto i kontoklass 4 nämligen 4010 "varuinköp".

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll. 1. Tillgångar. 10. Immateriella 4010 Arenahyra. 4011 Biljetter. Bokföring – baskontoplan.
Modelljobb ungdom

4010 kontoplan

Kontoplan 2019. 40 Inköp av material och varor. 4010 Verktyg och handredskap. 4021 Grus- och stenmaterial. 4022 Järn, stål- och metallvaror. Titta i din kontoplan för att se vilket konto som passar Jag köper in varor och material för tillverkning och försäljning, 4010 inköp av varor i  BAS-kontoplanen, utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.

Kontoplan. Kurs: Redovisning (722G76). Konto Benämning Konto Benämning.
Arctic henge raufarhöfn iceland
Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

3000 - Försäljning 3040 - Försäljning av tjänster När det gäller varuinköpskonto, då räcker det för de flesta att man har ett enda konto - 4010. Även i ett litet byggföretag kan det räcka med bara 4010. Annars kan man i just ett byggföretag mycket väl komplettera sin kontoplan med t.ex: Nedan finns ett förslag till kontoplan för avdelningar och klubbar.